Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania (wyciąg ze Statutu)

Statut Szkolny - Zespołu Szkół Technicznych

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020 - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe

 

Szanowni Rodzice!

 Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, uprzejmie informujemy, że od października rozpoczęły się dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla Waszych dzieci. Pozwolą one poczuć się im pewniej  podczas lekcji. Będzie to świetna okazja do szlifowania wiadomości, powtórki materiału, nadrobienia ewentualnych zaległości.

Jeżeli Państwo czujecie, że Wasze dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia te zajęcia są właśnie  dla nich.

w trakcie przygotowywania