Dlaczego warto wybrać ZST?

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że wzrasta ranga szkolnictwa zawodowego, a uczniowie coraz częściej kontynuują naukę w szkołach kształcących w atrakcyjnych zawodach. Jednym z warunków tego, aby na rynek pracy trafiali wysoko wykwalifikowani specjaliści konieczne jest zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia przyszłych kadr. Zdają sobie oni sprawę, że kompetentni pracownicy są wizytówką firmy i w znacznej mierze decydują o wynikach przedsiębiorstwa. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszkow Chełmie realizuje różnorodne działania mające na celu nie tylko bardzo dobre przygotowanie teoretyczne, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów maturalnych (zdawalność 95%-100%), czy zawodowych (zdawalność 75% -100%, a w przypadku technika mechanika, technika pojazdów samochodowych wynik najwyższy w województwie), ale również rzetelne kształcenie umiejętności praktycznych.

Nawiązana przez szkołę współpraca z 14 firmami z Chełma (MARK-MOT, AUTOELEKTRONIKA, AUTO SERVICE, PC PLUC, IMAGE, OPUS IT, INTER PLUS, INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE- Krzysztof Pietrzak, ENERGOCEM, DZIEDZICKI/DZIEDZIK, CONCEPT STAL, WIELOBRANŻOWY Zakład Usługowo Produkcyjny Ryszard Barczak) stwarza młodzieży możliwość korzystania z bogatych doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii. Uczniowie poznają też rzeczywiste warunki pracy poprzez bezpośredni udział w procesach produkcyjnych podczas miesięcznych staży i praktyk zawodowych.