Informacja o wynikach egzaminu maturalnego- sesja 2017r.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 109 absolwentów. Sukces odniosło 100 maturzystów, co stanowi 92%.

Odsetek sukcesów maturzystów ZST wyniósł 92% i jest wyższy  o 16 punktów procentowych od zdawalności  technikum w kraju (76%) i o 18 punkty procentowe wyższy od zdawalności maturzystów w woj. lubelskim (74%).

W stosunku do poprzedniego roku, zdawalność jest wyższa  o 16 punktów procentowych.

Wszystkie przedmioty obowiązkowe są powyżej zdawalności ogólnopolskiej i wojewódzkiej.