1 listo­pa­da – pamię­ta­my o tych, któ­rzy odeszli

1 listo­pa­da – pamię­ta­my o tych, któ­rzy odeszli