2022 – Rokiem Obcho­dów Jubi­le­uszu630 – lecia nada­nia praw miej­skich Mia­stu Chełm

2022 – Rokiem Obcho­dów Jubi­le­uszu
630 – lecia nada­nia praw miej­skich Mia­stu Chełm