Kier­masz podręczników

Kier­masz podręczników

wrze­sień 2018r.

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

– zapra­sza­my do kup­na i sprze­da­ży pod­ręcz­ni­ków w naszej bibliotece.

 • PODRĘCZNIKI /zgodne z wyka­zem pod­ręcz­ni­ków na bie­żą­cy r. szk. /
  PRZYJMUJEMY OD 4 do 15 wrze­śnia. KIERMASZ TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA.
 • PROSIMY O PRZYNOSZENIE KSIĄŻEK W ZESTAWACH / KOMPLETACH/, jeśli ktoś nie ma kom­ple­tu może przy­nieść poje­dyn­cze egzemplarze.
 • NIE PRZYJMUJEMY KSIĄŻEK KSEROWANYCH, NIEAKTUALNYCH, MOCNO ZNISZCZONYCH.
 • DO KAŻDEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ LISTĘ KSIĄŻEK – koniecz­nie
  na for­ma­cie A4
  / w for­mie tabe­li – wzór poniżej/ Bez listy książ­ki NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
 • PODRĘCZNIKI NALEŻY CZYTELNIE PODPISAĆ OŁÓWKIEM /NA STRONIE TYTUŁOWEJ – IMIĘ, NAZWISKO, AKTUALNA KLASA I PROPONOWANA CENA/
 • CENĘ NALEŻY NAKLEIĆ RÓWNIEŻ NA GRZBIET PODRĘCZNIKA
 • PROSZĘ DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ CENY NA LIŚCIE, STRONIE TYTUŁOWEJ

I NA GRZBIECIE PODRĘCZNIKA

 • Regu­la­min kier­ma­szu i bliż­sze infor­ma­cje – w biblio­te­ce ZST.
 • WZÓR LISTY MOŻNA SKSEROWAĆ W BIBLIOTECE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *