Konsultacje 7 czerwca 2016r.

Masz pytania, wątpliwości? Przyjdź!

Start

7 czerwca 2016 - 16:00

End

7 czerwca 2016 - 17:30

Address

ul. Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

Masz pyta­nia, wąt­pli­wo­ści? Przyjdź!

MORE DETAIL

Phone

+48 82 560-39-31

Email

zstchelm@onet.pl

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content