Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami 4 października 2016r. od godziny 16.00-17.30 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów

Start

4 października 2016 - 16:00

End

4 października 2016 - 17:30

Address

ul. Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

4 paź­dzier­ni­ka 2016r. od godzi­ny 16.00 – 17.30

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich rodzi­ców i opiekunów

Skip to content