Plenarna Rada Pedagogiczna

Dnia 10 września 2018r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 odbędzie się Plenarna Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych.

Start

10 września 2018 - 16:00

End

10 września 2018 - 18:00

Dnia 10 wrze­śnia 2018r. (ponie­dzia­łek) o godzi­nie 16.00 odbę­dzie się Ple­nar­na Rada Peda­go­gicz­na Zespo­łu Szkół Technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content