Posiedzenie Rady Pedagogicznej 31.08.2020r.

sierpień 2020r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020r. o godzinie 9.00 w auli szkolnej.

Start

End

sier­pień 2020r.

Posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej odbę­dzie się dnia 31 sierp­nia 2020r. o godzi­nie 9.00 w auli szkolnej.

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content