Posiedzenie Rady Pedagogicznej 31.08.2020r.

sierpień 2020r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020r. o godzinie 9.00 w auli szkolnej.

Start

End

sier­pień 2020r.

Posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej odbę­dzie się dnia 31 sierp­nia 2020r. o godzi­nie 9.00 w auli szkolnej.

Skip to content