Rada Klasyfikacyjna klas 1,2 oraz 3

19 czerwca 2018r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna klas 1, 2 oraz 3 odbędzie się 19 czerwca 2018r, o godzinie 15.00

Start

19 czerwca 2018 - 15:00

End

19 czerwca 2018 - 16:30

Address

Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

19 czerw­ca 2018r. – Rada Peda­go­gicz­na Kla­sy­fi­ka­cyj­na klas 1, 2 oraz 3 odbę­dzie się 19 czerw­ca 2018r, o godzi­nie 15.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content