Rada Klasyfikacyjna klas 4

24 kwietnia 2018r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna klas czwartych odbędzie się 24 kwietnia 2018 o godzinie 16.00

Start

24 kwietnia 2018 - 16:00

End

24 kwietnia 2018 - 17:30

24 kwiet­nia 2018r. – Rada Peda­go­gicz­na Kla­sy­fi­ka­cyj­na klas czwar­tych odbę­dzie się 24 kwiet­nia 2018 o godzi­nie 16.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content