Rada Pedagogiczna

Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZST odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017r. o godzinie 10.00 w auli szkolnej.

Start

31 sierpnia 2017 - 10:00

End

31 sierpnia 2017 - 14:00

Posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej ZST

odbę­dzie się dnia

31 sierp­nia 2017r. o godzi­nie 10.00

w auli szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content