Plenarna Rada Pedagogiczna

30 sierpnia 2019r. godzina 9.00 - aula szkolna

Start

30 sierpnia 2019 - 09:00

End

30 sierpnia 2019 - 12:00

Address

ul. Graniczna 2   View map

30 sierp­nia 2019r. godzi­na 9.00 – aula szkolna

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content