Spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami klas II, III i IV

klasy II, II, IV - 15 września 2016r. czwartek godzina 16.00 w auli szkolnej

Start

15 września 2016 - 16:00

End

15 września 2016 - 18:00

Address

ul. Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

kla­sy II, II, IV – 15 wrze­śnia 2016r. czwar­tek godzi­na 16.00 w auli szkolnej

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content