Termin wystawienia ocen w klasach 1,2 oraz 3

18 czerwca 2018r. - upływa termin wystawienia ocen w klasach 1, 2 oraz 3 za II semestr.

Start

18 czerwca 2018 - 07:30

End

18 czerwca 2018 - 17:00

Address

Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

18 czerw­ca 2018r. – upły­wa ter­min wysta­wie­nia ocen w kla­sach 1, 2 oraz 3 za II semestr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content