Termin wystawienia ocen w klasach 4

23 kwietnia 2018r - upływa termin wystawienia ocen w klasach IV za II semestr.

Start

23 kwietnia 2018 - 16:30

End

23 kwietnia 2018 - 17:00

23 kwiet­nia 2018r – upły­wa ter­min wysta­wie­nia ocen w kla­sach IV za II semestr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content