Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy 2 września 2019r. na inaugurację roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019r. klasy I - godzina 10.00 - aula szkolna klasy II, III, IV - godzina 11.30 - aula szkolna  

Start

2 września 2019 - 09:00

End

2 września 2019 - 11:30

Address

ul. Graniczna 2   View map

Ser­decz­nie zapraszamy

2 wrze­śnia 2019r. na inau­gu­ra­cję roku szkol­ne­go 2019/2020

2 wrze­śnia 2019r.

kla­sy I – godzi­na 10.00 – aula szkolna

kla­sy II, III, IV – godzi­na 11.30 – aula szkolna

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content