Blog

kw.
13

Gim­na­zja­li­sto!

Zapra­sza­my do Tech­ni­kum Nr 2 w ZST! Jeste­śmy jedy­nym chełm­skim tech­ni­kum wśród 300 naj­lep­szych szkół w Polsce 

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
25
wrz
21
wrz
15

Kier­masz podręczników

wrze­sień 2022r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
15
wrz
07

Har­mo­no­gram zebrań z rodzicami

7 wrze­śnia 2022r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
05
wrz
05

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2022/2023

5 wrze­śnia 2022r.

By Grzegorz Prus | Wydarzenia
DETAIL
sie
31

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content