Ogłoszenia

lip
04

Zaję­cia dla matu­rzy­stów – matematyka

imię i nazwi­sko / dzień mie­sią­ca ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek 3 lip­ca 4 lip­ca 5 lip­ca 6 lip­ca 7 lip­ca Andrzej Dzie­wul­ski godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 Wie­sław Mazur x x x x x Edy­ta Sawosz x x x […]
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
lip
04
cze
30
maj
25
maj
24

Ofer­ta pra­cy – RATOWNIK

Ofer­ty pracy

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
mar
17

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu w Zespo­le Szkół Technicznych

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu w Zespo­le Szkół Technicznych

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
mar
17

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poligraficzny

Kolej­ny suk­ces uczniów ZST.

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
mar
13

Stacja pomiaru czystości powietrza

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content