Ogłoszenia

sie
25

Wypraw­ka szkolna

OGŁOSZENIE

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia
DETAIL
sie
25

Sty­pen­dium szkolne

OGŁOSZENIE

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia
DETAIL
sie
03
lip
25
lip
04

Zaję­cia dla matu­rzy­stów – matematyka

imię i nazwi­sko / dzień mie­sią­ca ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek 3 lip­ca 4 lip­ca 5 lip­ca 6 lip­ca 7 lip­ca Andrzej Dzie­wul­ski godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 godzi­na 9.00 – 11.00 sala 51 Wie­sław Mazur x x x x x Edy­ta Sawosz x x x […]
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
lip
04
cze
30
maj
25
Skip to content