COVID -19 PROCEDURY – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

COVID -19 PROCEDURY – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

sierpień 2020r.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Z. Bohusza – Szyszko w Chełmie

 

Witam serdecznie w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 2020/2021 w najstarszej szkole technicznej o najbogatszych tradycjach historycznych w rejonie.
Rozpoczynamy ten rok szkolny, jak wszyscy wiemy, w warunkach szczególnych, wynikających z nieustępującej pandemii koronawirusa. Niemniej jednak rozpoczynamy go z wiarą, optymizmem i nadzieją na pokonanie wszelkich trudności, sprostanie wyzwaniom, a przede wszystkim na spełnienie tych najważniejszych zadań, jakimi są: realizacja podstawy programowej oraz programów opiekuńczo – wychowawczo – profilaktycznych.

My, pracownicy szkoły, po konsultacjach z organami prowadzącym i nadzorującym, Rodzicami, a także z niektórymi z Was, Drodzy Uczniowie, wypracowaliśmy takie rozwiązania, które powinny gwarantować nam wszystkim, zarówno bezpieczeństwo, jak i dobre samopoczucie.

Na stronie internetowej szkoły powinniście znaleźć ważne dla Was i Waszych Rodziców odpowiedzi na nurtujące  pytania, co nie znaczy, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie będziecie dopytywać swoich wychowawców i Dyrekcję. Będziemy starali się na bieżąco, przede wszystkim poprzez spotkania w klasach, ale tez dziennik elektroniczny, informować o wszystkim, co dotyczy pracy szkoły i internatu.

Szanowni Rodzice, Prawni Opiekunowie uczniów klas pierwszych jest nam niezmiernie przykro, że nie możecie uczestniczyć bezpośrednio w uroczystym powitaniu Waszych dzieci w wymarzonej szkole i momencie Ślubowania na Sztandar Szkoły. Jednak ze względu na ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających wspólnie w pomieszczeniach zamkniętych oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo licznej grupy młodzieży i pracowników (ponad 800 osób) nie możemy gościć Was w murach szkoły. Miło będzie nam gościć Państwa podczas spotkań indywidualnych, a dzień 1 września 2020r. zaplanowaliśmy zgodnie z poniższym programem.

 

Program rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

Uwaga! Ze względu na udział Pocztu Sztandarowego we Mszy Św. w Bazylice NMP  oraz Ceremonię Ślubowania na Sztandar Szkoły obowiązuje strój galowy.

 

1. Udział Pocztu Sztandarowego wraz z Dyrektorem szkoły i opiekunem w Mszy Św. w Bazylice NMP w Chełmie o godz. 9.00. w 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

2. Rozpoczęcie roku szkolnego klas II o godz. 9.00.

 

Spotkanie z wychowawcami klas zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Czas spotkania do 45 min .

 

3. Rozpoczęcie roku szkolnego klas III i IV o godz. 10.00. Spotkanie wychowawcami klas zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Czas spotkania do 45 min.

4. Rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych:

 

klasy: 1 IP (technik informatyk,technik programista), 1 K (technik elektronik), 1 M (technik mechanik) o godz. 11.00 w auli szkolnej,

 

klasy: 1 EMt ( technik elektryk, technik mechatronik), 1 G ( technik grafiki i poligrafii cyfrowej), 1 BEM (Branżowej Szkoły I Stopnia)  o godz. 12.30.

 

 

Harmonogram spotkań z Dyrekcją i wychowawcami klas:

 

1. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo zakładają maseczkę/przyłbicę na usta i nos oraz pozostają w niej przez okres przebywania w budynku szkoły.

Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją / mogą mieć rękawiczki jednorazowe.

Zachowują dystans społeczny 1,5 m.

 

2. Uczniowie klas pierwszych:

1 IP (technik informatyk, technik programista), 1 K (technik elektronik), 1 M (technik mechanik) rozpoczynają nowy rok szkolny o godz. 11.00 w auli szkolnej.

 

Wejście na aulę  dla uczniów:

Klasy: 1 K (technik elektronik), kl.1 IP (technik informatyk) – wejście ewakuacyjne (wejście boczne do budynku szkoły) oznaczone literą B

Klasy: 1 M (technik mechanik); kl. 1 IP  (technik programista) – wejście od strony szatni oznaczone literą A

 

Uczniowie klas pierwszych:

1 EMt (technik elektryk, technik mechatronik), 1 G (technik grafiki i poligrafii cyfrowej),

1 BEM (Szkoła Branżowa I Stopnia: mechanik samochodowy, elektromechanik samochodowy)  rozpoczną nowy rok szkolny o godz. 12.30  w auli szkolnej.

 

Wejście na aulę  dla uczniów:

Klasy: 1 BEM (Szkoła Branżowa I Stopnia: mechanik samochodowy, elektromechanik samochodowy);

1 EMt  (technik elektryk, technik mechatronik ) wejście ewakuacyjne (wejście boczne do budynku szkoły )  oznaczone literą B

Klasy: 1 G (technik grafiki i poligrafii cyfrowej), 1 EMt (technik elektryk, technik mechatronik) wejście od strony szatni oznaczone literą A

 

3. Rodzice/prawni opiekunowie nie uczestniczą w spotkaniach wraz z dziećmi wewnątrz szkoły. Mogą przebywać na zewnątrz budynku z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.

4. Rodzice/prawni opiekunowie zostaną poinformowani o terminie odrębnych spotkań z Dyrekcją i wychowawcami klas.

5. Po zakończeniu spotkania w auli, uczniowie poszczególnych klas pod opieką wychowawcy przechodzą do przydzielonej sali.

 

Przydział sal:

klasa 1 IP (technik informatyk,technik programista) – wych. Marcin  Szlendak – sala 23

klasa 1 M (technik mechanik) wych. Elżbieta Wiewiór – sala 22

klasa 1 K (technik elektronik) – wych. Monika Dymel – aula

klasa 1 BME (Szkoła Branżowa I Stopnia: mechanik samochodowy, elektromechanik samochodowy)    wych. Zdzisław Biały – sala 23

klasa 1 EMt  – wych. Tomasz Wojciechowski –  sala 22

klasa 1 Gwych. Beata Świderska – aula

 

6. Spotkanie z wychowawcą klasy trwa nie dłużej niż 45 min., następnie uczniowie pod opieką wychowawcy, z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m., kierują się do wyjścia z budynku szkoły zgodnie z przydziałem wejść.

7. Uczniowie klas II rozpoczynają rok szkolny o godz. 9.00 w przydzielonych salach lekcyjnych.

 

Uczniowie klas: 2 BMg, 2 BMs, 2 MMp, 2 Ip oczekują na wychowawcę z zachowaniem dystansu społecznego przed wejściem od strony szatni (oznaczone literą A)

Uczniowie klas: 2 GIg, 2 MSg, 2 PMtg, 2 EKg, 2 KP – oczekują na wychowawcę z zachowaniem dystansu społecznego przed wejściem ewakuacyjnym (wejście boczne do budynku szkoły oznaczone literą B)

 

8. Do budynku wchodzą wraz z wychowawcą klasy w założonej maseczce na usta i nos  oraz dezynfekują ręce.

 

Przydział sal:

klasa 2 BMg – sala 52

klasa  2 Gig sala 44

klasa 2 MSg sala 41

klasa 2 PMtg sala 42

klasa 2 EKg sala 43

klasa 2 BMs sala 46

klasa 2 Ip sala 55

klasa 2 KP sala 45

klasa 2 MMp sala 51

 

9. Uczniowie klas III i IV rozpoczynają rok szkolny o godz. 10.00  w przydzielonych salach lekcyjnych.

 

Uczniowie klas:

3 Gi, 3 I, 3 BME 4 KE, 4 I, 4 IM oczekują na wychowawcę z zachowaniem dystansu społecznego przed wejściem od strony szatni (oznaczone literą A

klas: 3 SM, 3 KE, 3 MMt, 4 SM, 4 G  oczekują na wychowawcę z zachowaniem dystansu społecznego przed wejściem ewakuacyjnym (wejście boczne do budynku szkoły oznaczone literą B)

 

Do budynku wchodzą wraz z wychowawcą klasy w założonej maseczce na usta i nos  oraz dezynfekują ręce.

 

Przydział sal:

klasa 3 MSsala 43

klasa 3 KE sala 42

klasa 3 GI  –  sala 52

klasa 3 I –  sala  56

klasa 3 MMt sala 43

klasa 3 BM sala 58

klasa 4 SM sala 41

klasa 4 KE sala 55

klasa 4 G sala 44

klasa 4 I sala 51

klasa 4 IM sala 46

 

10. Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

11. Wykaz nauczycieli nadzorujących wchodzenie od budynku szkoły:

 

Godz. 9:00wychowawcy poszczególnych klas

 

Godz.10.30wychowawcy poszczególnych klas

 

Godz. 11.00M. Dymel, I. Wojtaszak: wejście A

                       M. Szlendak, E. Wiewiór : wejście B

 

Godz. 12.30 B. Świderska I. Wojtaszak: wejście A

                       Z. Biały, T. Wojciechowski:  wejście B

 

Procedury funkcjonowania ZST w Chełmie w czasie epidemii – na podstawie wytycznych MZ, GIS oraz MEN

Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej procedurze obowiązują każdego pracownika, nauczyciela, ucznia niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy (opiekuńcze, konsultacje, rewalidacyjne itd.) rodziców/prawnych opiekunów oraz interesantów.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom, rodzicom i interesantom przebywającym na terenie szkoły.
  2. Uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, interesanci.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły.

 

I. Rozpoczęcie roku szkolnego:

1. Na uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego mogą przybyć uczniowie/nauczyciele/pracownicy placówki bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie przed rozpoczęciem spotkania zbierają się i oczekują w wyznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.

3. Przed wejściem do budynku szkoły wszystkie osoby (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) mają obowiązek zakrycia ust i nosa maseczką, chustą, przyłbicą.

4. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.

5. Po wejściu do budynku uczniowie/nauczyciele/pracownicy szkoły dezynfekują ręce udostępnionym płynem zgodnie z instrukcją.

6. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają poza terenem placówki z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m. 

 

Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów (rodzice, opiekunowie ustawowi) uczniów klas pierwszych zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.

 

7. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.

8. Po zakończeniu spotkania uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia z budynku szkoły