Dzień 25 czerwca 2020r. – Dzień Patrona Zespołu Szkół Technicznych

Dzień 25 czerwca 2020r. – Dzień Patrona Zespołu Szkół Technicznych

czerwiec 2020r.

 

 

„Szanuj każde wspomnienie,

Z nich składają się wielkie historie.”

                                      T.Różewicz

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

 

Dnia 25 czerwca, jak co roku, obchodzimy Święto Patrona naszej szkoły – gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko. Jest to święto całej społeczności szkolnej, zapoczątkowane w 2004 roku uroczystością z okazji 75-lecia ZST oraz nadania szkole jego imienia. W budynku naszej szkoły otwarto izbę pamięci poświęconą patronowi oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. Szkoła otrzymała nowy sztandar a jednym z jego fundatorów był uczestnik walk o Monte Cassino, żołnierz gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko  – por. Franciszek Błasiak.

Historia życia naszego patrona jest losem jednostki wpisanym w los narodu, historię  kraju i szkoły. Warto przypomnieć, że Zygmunt Piotr Bohusz-Szyszko urodził się 18 stycznia 1893 roku w naszym mieście, jako drugi syn majora wojsk carskich Jakuba Krzysztofa Szyszki oraz Heleny z Witowskich. Ukończył szkołę oficerską i w 1913 roku, w stopniu porucznika, powołany został do armii rosyjskiej. Po wybuchu II wojny światowej otrzymał funkcję dowódcy 16 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii „Pomorze”. Po zakończeniu walk w Polsce przedostał się na Węgry i następnie do Francji. W 1940 roku powołany został na dowódcę Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. W trakcie tworzenia tej jednostki, naczelny wódz generał Władysław Sikorski awansował pułkownika Zygmunta Bohusza-Szyszko na stopień generała brygady. Zadaniem stworzonej formacji było min. udzielenie pomocy zaatakowanej przez Niemcy Norwegii. Kolejnym ważnym okresem w życiu generała był udział w tworzeniu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, gdzie współpracował z generałem Władysławem Andersem.  Pod koniec 1943 roku brał udział w kampanii włoskiej. Wraz z II Korpusem Polskich Sił Zbrojnych uczestniczył we wszystkich bitwach min. o Monte Cassino w maju 1944 roku. Po II wojnie światowej, rozkazem naczelnego wodza generała Tadeusza Bora-Komorowskiego mianowany został generałem dywizji. Zamieszkał w Londynie, gdzie brał czynny udział w życiu polskiej emigracji. Poświęcił się działalności kombatanckiej oraz pracy publicystycznej i pisarskiej. Zmarł 20 czerwca 1982 roku a pochowany został na warszawskich Powązkach ze wszystkimi honorami godnymi bohatera.

Nie jest bez znaczenia osoba, która  patronuje naszym działaniom. Odwaga, męstwo, honor, umiłowanie wolności i ojczyzny, prawość charakteru, odpowiedzialność, dyscyplina to właśnie cechy, dzięki którym gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko został uznany za jednego z najwybitniejszych polskich dowódców. Bez wątpienia z patronem należy się utożsamiać. Dlatego też, wszyscy dokładamy starań aby jego ideały były przez nas realizowane w codziennym życiu szkolnym.

W związku z dzisiejszym świętem, zapraszamy do obejrzenia krótkiego występu poetycko-muzycznego, przygotowanego przez uczniów klasy 2GI, 2MMt oraz 3G.

 

Samorząd Uczniowski ZST

 

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Państwo!

 

 

Dzisiejszy Dzień Patrona naszej szkoły jest dla Nas wszystkich dniem szczególnym.

W toku codziennych licznych zajęć nie zawsze mamy czas na sięganie do bogatej skarbnicy ideałów wychowawczych, jakie reprezentował i ,co najważniejsze, potwierdzał całym swoim życiem.

Tak więc sięgnijmy, powróćmy do najbardziej ewidentnych dowodów szlachetnej, pewnej odpowiedzialności postawy patriotycznej generała Zygmunta Bohusza-Szyszko, co jest nie tylko naszym wspólnym obowiązkiem, ale myślę, że i potrzebą.

Dziękuję młodzieży: Zuzannie Izert kl.2GI, Julii Przybylskiej kl.2GI, Oliwii Żelechowskiej kl.3G, Przemysławowi Prucnalowi kl.2GI oraz Piotrowi Wojciechowskiemu kl.2MMt  za piękne słowa wyrażone w poezji i muzyce, treści poświęcone tej bogatej duchowo postaci jaką jest nasz Patron.

Korzystajmy i czerpmy z jego życia, ze wszystkiego co piękne i wartościowe.

 

Dziękuję i pozdrawiam

Dyrektor ZST

Barbara Baluk