Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2023/2024

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2023/2024

29 sierp­nia 2023r.

4 wrze­śnia 2023r.

Część I – UROCZYSTA AKADEMIA W AULI SZKOLNEJ

GODZINA 8.30

3PG

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej, tech­nik programista)

/ LUCYNA SIDORUK

3MTI

(tech­nik mecha­tro­nik, tech­nik informatyk)

/ DOROTA LUBAŚ

3MS

(tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samochodowych)

/ JANUSZ FALENTA

4G

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej)

/ KATARZYNA KRZYŻAK-KNAP

4M

(tech­nik mechanik)

/ ELŻBIETA WIEWIÓR

4IP

(tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik programista)

/ MARCIN SZLENDAK

4EMT

(tech­nik elek­tryk, tech­nik mechatronik)

/ TOMASZ WOJCIECHOWSKI

5MMT

(tech­nik mecha­nik, tech­nik mechatronik)

/ Edy­ta sawosz

5I

(tech­nik informatyk)

/ BARBARA KOSSAK

5KP

(tech­nik elek­tro­nik, tech­nik programista)

/ WOJCIECH SIENKIEWICZ

3BEM

(elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samochodowych)

/ EMIL STACHEL

4K

(tech­nik elektronik)

/ MONIKA DYMEL

3EK

(tech­nik elek­tryk, tech­nik elektronik)

/ Zbi­gniew Koprukowniak

GODZINA 10.00

2GA

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej)

/ KATARZYNA ŁUSIAK

2GB

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej)

/ JOANNA KĘPKA

2MT

(tech­nik mechatronik)

/ ANETA MISIEWICZ

2M

(tech­nik mechanik)

/ DARIUSZ RÓJ

2SK

(tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, tech­nik elek­tro­nik)

/ ANNA BARTOSZEWSKA

2E

(tech­nik elektryk)

/ EWA KOZIEJ

2P

(tech­nik pro­gra­mi­sta)

/ IWONA SZURYGA

2I

(tech­nik infor­ma­tyk)

/ MONIKA GORCZYCA

2BEM

(elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samochodowych)

/ ANNA MAKUCH

2BE

(elek­tryk)

/ MAGDALENA BAJKOWSKA

2BM

(mecha­nik)

/ ANDRZEJ LIPSKI

GODZINA 11.30

1G

(tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej)

/ grze­gorz prus

1MT

(tech­nik mechatronik)

/ doro­ta seneczko-babicz

1M

(tech­nik mechanik)

/ beata białowąs

1P

(tech­nik programista)

/ adam ziemba

1I

(tech­nik informatyk)

/ kata­rzy­na truchlewska

1SK

(tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, tech­nik elektronik)

/ pau­li­na makuch-smętkowska

1BEM

(elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samochodowych)

/ moni­ka niedźWiedzka

1BM

(mecha­nik)

/ aga­ta suchań

Część II – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI

KLASA / WYCHOWAWCA / SALA

3PGLUCYNA SIDORUK42
3MTIDOROTA LUBAŚ43
3MSJANUSZ FALENTA44
3EKZBIGNIEW KOPRUKOWNIAK41
4GKATARZYNA KRZYŻAK-KNAP51
4KMONIKA DYMEL23
4MELŻBIETA WIEWIÓR22
4IPMARCIN SZLENDAK45
4EMTTOMASZ WOJCIECHOWSKI46
5MMTEDYTA SAWOSZ52
5IBARBARA KOSSAK55
5KPWOJCIECH SIENKIEWICZ41
3BEMEMIL STACHEL56

KLASA / WYCHOWAWCA / SALA

2GAKATARZYNA ŁUSIAK51
2GBJOANNA KĘPKA52
2MTANETA MISIEWICZ55
2MDARIUSZ RÓJ43
2SKANNA BARTOSZEWSKA42
2EEWA KOZIEJ22
2PIWONA SZURYGA45
2IMONIKA GORCZYCA46
2BEMANNA MAKUCH44
2BEMAGDALENA BAJKOWSKA23
2BMANDRZEJ LIPSKI41

KLASA / WYCHOWAWCA / SALA

1G GRZEGORZ PRUS 43 
1MT DOROTA SENECZKO-BABICZ 44 
1M BEATA BIAŁOWĄS 45 
1P ADAM ZIEMBA 46 
1I KATARZYNA TRUCHLEWSKA 22 
1SK PAULINA MAKUCH-SMĘTKOWSKA 51 
1BEM MONIKA NIEDŹWIEDZKA 23 
1BM AGATA SUCHAŃ 42