Kiermasz podręczników

Kiermasz podręczników

 

– zapraszamy do kupna i sprzedaży podręczników w naszej bibliotece.

 • PODRĘCZNIKI /zgodne z wykazem podręczników na bieżący r. szk. /
  PRZYJMUJEMY OD 3 do 15 września. KIERMASZ TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA.
 • PROSIMY O PRZYNOSZENIE KSIĄŻEK W ZESTAWACH / KOMPLETACH/, jeśli ktoś nie ma kompletu może przynieść pojedyncze egzemplarze.
 • NIE PRZYJMUJEMY KSIĄŻEK KSEROWANYCH, NIEAKTUALNYCH, MOCNO ZNISZCZONYCH.
 • DO KAŻDEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ LISTĘ KSIĄŻEK – koniecznie
  na formacie A4
  / w formie tabeli – wzór poniżej/ Bez listy książki NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
 • PODRĘCZNIKI NALEŻY CZYTELNIE PODPISAĆ OŁÓWKIEM /NA STRONIE TYTUŁOWEJ – IMIĘ, NAZWISKO, AKTUALNA KLASA I PROPONOWANA CENA/
 • CENĘ NALEŻY NAKLEIĆ RÓWNIEŻ NA GRZBIET PODRĘCZNIKA
 • PROSZĘ DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ CENY NA LIŚCIE, STRONIE TYTUŁOWEJ
 •  Regulamin kiermaszu  i bliższe informacje – w bibliotece ZST.
 • WZÓR LISTY MOŻNA SKSEROWAĆ W BIBLIOTECE
 • PROSIMY O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIENIE LISTY

 

                                                                                     ………………………                                                                                           

                                                                                  /klasa, imię nazwisko/

 

lp.

Tytuł podręcznika  / do klasy /

Cena

Sprzedano – podpis bibliotekarza

Odb. pieniędzy- podpis ucznia

1

Matematyka kl.II

12

 

 

2

Matematyka kl.III

15

 

 

3

PO kl. 1 cz.1

10

 

 

4

PO kl. 1 cz. 2

10

 

 

 

Akceptuję regulamin kiermaszu                               …………………………….

                                                                                                         podpis