Kier­masz podręczników

Kier­masz podręczników

2 wrze­śnia 2021r.

Uwa­ga Uczniowie

W SOBOTĘ 4.IX. 2021 r., PO AKCJI „NARODOWE CZYTANIE” ORGANIZUJEMY

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

W GODZ. 11.00 – 12.30
/ z zacho­wa­niem reżi­mu sani­tar­ne­go obo­wią­zu­ją­ce­go w szko­le /

/ NA HOLU PRZY IZBIE PAMIĘCI BĘDĄ PRZYGOTOWANE STOLIKI /.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU
 W KIERMASZU
.

BIBLIOTEKA ZST