Mamy mistrza w zapasach

Mamy mistrza w zapasach

19 paź­dzier­ni­ka 2021r

W dniach 15 – 17.10.2021 r. w Rado­miu odbył się III Puchar Pol­ski Kade­tów w zapa­sach klasycznych.

Hubert Sido­ruk uczeń kla­sy 2 K zdo­był na tych zawo­dach mistrzow­ski pas.

Gra­tu­lu­je­my !!!