Mistrzo­stwa Pierw­szej Pomocy

Mistrzo­stwa Pierw­szej Pomocy

Mistrzo­stwa Pierw­szej Pomocy

Dnia 27 kwiet­nia 2017r. mło­dzi ratow­ni­cy z ZST w składzie:

Ewe­li­na Zaj, Mario­la Modze­lew­ska, Oli­wia Schab, Michał Koło­ta oraz Jakub Matuła

wzię­li udział w Rejo­no­wych Mistrzo­stwach Pierw­szej Pomo­cy i zaje­li III miej­sce.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów !

Mistrzo­stwa Pierw­szej Pomo­cy – kwie­cień 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.