Naro­do­we Czy­ta­nie 2021

Naro­do­we Czy­ta­nie 2021

2 wrze­śnia 2021r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
SPOŁECZNOŚĆ ZST
do udzia­łu 
W KOLEJNEJ EDYCJI NARODOWEGO CZYTANIA.
W tym roku czy­ta­my kome­dię
GABRIELI ZAPOLSKIEJ

„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”

AKCJA ODBĘDZIE SIĘ
W SOBOTĘ 4 WRZEŚNIA 2021R.
W AULI SZKOLNEJ
w godz. 9.00 – 11.00