Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

wrzesień 2019r.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie, włączając się już po raz ósmy w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania, spotkali się 7 września 2019r. w auli szkolnej, aby oddać się lekturze dzieł M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, B. Prusa, H. Sienkiewicza, W. S. Reymonta, H. Rzewuskiego i B. Schulza. Wybrane i wspólnie przeczytane teksty stały się inspiracją do rozważań na temat uniwersalnych wartości: empatii, tolerancji, rodziny, patriotyzmu, sprawiedliwości oraz szacunku do ojczystego języka i tradycji. Miło spędzone chwile, sprawiają, że taka forma prezentacji dorobku kulturowego jest doskonałą i atrakcyjną lekcją wychowawczą kształtującą postawy patriotyczne i społeczne.