„Nie śmiecimy – Sprzątamy – Zmieniamy”

„Nie śmiecimy – Sprzątamy – Zmieniamy”

20 września 2019r.

Uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w akcji „ Sprzątanie Świata – Polska 2019”.  Celem tegorocznej  edycji , oprócz uporządkowania lokalnego środowiska, było uwrażliwienie młodzieży na problem racjonalnego gospodarowania odpadami oraz kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego konsumenta, dbającego o środowisko naturalne.

 

W akcji uczestniczyło 71 uczniów klas II Ke , I KP, I MS pod opieką p. Wiesława Jezierskiego, Wojciecha Sienkiewicza i Radosława Bielaka. Akcję koordynował  p. J.Soszyński.