Absol­went Prze­my­sław Kociu­ba – fina­li­stą Ogól­no­pol­skiej Olimpiady

Absol­went Prze­my­sław Kociu­ba – fina­li­stą Ogól­no­pol­skiej Olimpiady

lipiec 2020r.

„Finis coro­nat opus”

Owi­diusz

Miłym akcen­tem roz­stał się ze szko­łą Prze­my­sław Kociu­ba – tech­nik infor­ma­tyk, absol­went 2016 – 2020, któ­ry został fina­li­stą Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy „O Dia­men­to­wy Indeks AGH” i uzy­skał tytuł fina­li­sty III stop­nia z przed­mio­tu fizyka.

W zma­ga­niach z wyma­ga­ją­cą mate­rią fizycz­ną wspie­ra­ła Prze­mka pani Tere­sa Ziarkowska.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„134”]