Spotkanie Opłatkowe

Spotkanie Opłatkowe

grudzień 2019r.

Dyrekcja Szkoły oraz Samorząd Uczniowski

serdecznie zaprasza

Grono Pedagogiczne, Emerytowanych Nauczycieli

oraz Pracowników Administracji i Obsługi

na Spotkanie Opłatkowe,

które odbędzie się

19 grudnia 2019r. o godzinie 14.15

w auli szkolnej