Spo­tka­nie Wigi­lij­ne – zaproszenie

Spo­tka­nie Wigi­lij­ne – zaproszenie

Spo­tka­nie Wigilijne

ser­decz­nie zapraszamy

Gro­no Pedagogiczne

Eme­ry­to­wa­nych Nauczycieli

Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsługi

na Spo­tka­nie Opłat­ko­we, któ­re odbę­dzie się

21 grud­nia o godzi­nie 13.20 

w auli szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *