Absol­went ZST Szy­mon Szy­mo­no­wicz brą­zo­wym meda­li­stą Mistrzostw Świa­ta w zapasach

Absol­went ZST Szy­mon Szy­mo­no­wicz brą­zo­wym meda­li­stą Mistrzostw Świa­ta w zapasach

Gra­tu­lu­je­my!