klasy IV

maj
01

Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go klas IV Technikum

29 kwiet­nia 2016r. odby­ła się uro­czy­stość zakończenia

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
Skip to content