klasy IV

maj
01

Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go klas IV Technikum

29 kwiet­nia 2016r. odby­ła się uro­czy­stość zakończenia

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content