Piotr Korkosz

cze
22

Poka­zy pierw­szej pomocy

Dnia 06.06.2016 roku zor­ga­ni­zo­wa­no dla mło­dzie­ży ZST poka­zy udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy w różnych

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content