TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - 311943

To zawód dla Tych, którzy planują być zawodowcami w swoim fachu, wiążą swoją przyszłość z byciem ekspertem obsługującym nowoczesne oprogramowanie w zakresie grafiki 3D. Dla Tych, którzy chcą poznać tajniki systemów poligraficznych i profesjonalnych programów do obróbki grafiki. Jeśli sama myśl o tym wzbudza u Ciebie dreszczyk emocji i błysk w twoim oku, to znaczy, że już wybrałeś. Dołącz do nas!

 

Zapamiętaj – Grafika 3D to okno na przyszłość. U nas to norma.

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji PGF.04.Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
  • opracowania publikacji i prac graficznych do druku;
  • przygotowania publikacji elektronicznych.
  1. W zakresie kwalifikacji PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
  • drukowania cyfrowego;
  • obróbki druków cyfrowych;
  • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej;
  • drukowania i obróbki druków 3D.

    Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

    Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

W programie nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych przewidziano nauczanie matematyki, fizyki lub informatyki lub geografii na poziomie rozszerzonym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)