Study

ID Course Name Duration Start Date
MA-045 Che­mi­cal Engineering 8 Weeks 25 grudnia 2015
BA-039 Infor­ma­tion System 2 weeks 11 marca 2015
MA-035 Work-Life Balan­ce 18 months 21 sierpnia 2015
BA-038 The The­ory Of Sport 1 week 31 października 2015
BA-037 Bache­lor Of Nursing 3 Weeks 24 lipca 2015
WP 123 Game The­ory 101 1 week 26 czerwca 2016
MD 5 Master Of Gamification 4 Weeks 29 maja 2016

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content