7 czerwca

cze
07

Kon­sul­ta­cje 7 czerw­ca 2016r.

Masz pyta­nia, wąt­pli­wo­ści? Przyjdź!

By Grzegorz Prus |
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content