zebrania

maj
16

ZEBRANIA I KONSULTACJE

INFORMACJA O ZEBRANIACH I KONSULTACJACH DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW Dnia 16.05.2017r (wto­rek) o godz. 15.30 odbę­dą się zebra­nia dla rodziców/opiekunów w zespo­łach kla­sach. Następ­nie w godzi­nach 16.30 – 17.30 będą kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi przed­mio­tów. Kolej­ne kon­sul­ta­cje odbę­dą się 06.06.2017r w godz. 16.00 – 17.30.

By Grzegorz Prus |
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content