Uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji 101 rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Polskę

Uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji 101 rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Polskę

gale­ria zdjęć

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„121”]