Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2018/2019

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2018/2019

gale­ria zdjęć – wrze­sień 2018

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2018/2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.