WIRTUALNIE W ZST

WIRTUALNIE W ZST

marzec 2021r.

Otwie­ra­my WIRTUALNE DRZWI naszej SZKOŁY.
26 mar­ca 2021r. (pią­tek) w godzi­nach od 13.00 do 15.00

Dołącz do wyda­rze­nia na żywo i zada­waj inte­re­su­ją­ce Cię pytania!