Zapro­sze­nie do wspól­ne­go Naro­do­we­go Czy­ta­nia „Wese­la” S. Wyspiańskiego

Zapro­sze­nie do wspól­ne­go Naro­do­we­go Czy­ta­nia „Wese­la” S. Wyspiańskiego

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go Naro­do­we­go Czytania

Wese­la

Sta­ni­sła­wa Wyspiańskiego

dnia 02 wrze­śnia 2017 r. od godzi­ny 9.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *