Zebrania z rodzicami i konsultacje

Zebrania z rodzicami i konsultacje

3 grudnia 2019r.
 

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 grudnia 2019r. w godzinach 16.00-17.00
odbędą się zebrania z rodzicami (szczegółowe informacje u wychowawców klas).
Następnie w godzinach 17.00-18.00 comiesięczne konsultacje
z nauczycielami i specjalistami szkolnymi.
Serdecznie zapraszamy