Nasza biblioteka

Kilka faktów z historii biblioteki ZST można odtworzyć na podstawie zachowanych dokumentów, takich jak: księgi inwentarzowe, dzienniki biblioteki szkolnej, kroniki szkolne, fotografie. Najstarszy wpis w księdze inwentarzowej pochodzi z dn.15 listopada 1948 r. („Bajka Polska w wieku oświecenia w wyborze” S. Adamczewski)

        Biblioteka od początków swego istnienia zmieniała lokalizację wraz z siedzibą szkoły. Obecnie zajmuje dwa pomieszczenia na parterze budynku – czytelnię /pracownia multimedialna/ i wypożyczalnię gdzie znajduje się również punkt xero.

         Na przestrzeni kilku ostatnich lat pomieszczenia biblioteczne poddano gruntownej modernizacji, m.in. wymieniono podłogi, zakupiono nowe regały.

Księgozbiór główny biblioteki liczy 23873 egzemplarzy,(596 to nowości wydawnicze zakupione w ramach NPRCZ). Posiadamy również szeroki wybór kaset video oraz płyt CD i DVD z różnych dziedzin.

Nauczyciele-bibliotekarze poza pracami typowo bibliotecznymi biorą udział w różnych działaniach na forum szkoły. Organizują konkursy, wystawy książkowe, kiermasze podręczników, angażują uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, współpracują z nauczycielami przygotowując m.in. oprawę plastyczną różnych uroczystości szkolnych, prowadzą Kronikę Szkoły oraz Kronikę Patrona,  poszerzają wiedzę uczniów, wspierają maturzystów przygotowujących się do egzaminów.

         Z w/w form pracy na szczególną uwagę zasługuje organizowany co roku we wrześniu Kiermasz podręczników używanych. Uczniowie naszej szkoły mogą na miejscu sprzedać lub kupić podręczniki po przystępnej cenie.

         Dużym powodzeniem cieszą się również organizowane 2 razy w roku Kiermasze świąteczne, z których dochód przekazywany jest na cele charytatywne.

          Nasza biblioteka to miejsce przyjazne, gdzie spotykają się wszyscy zainteresowani czytaniem i poszerzaniem swojej wiedzy w różnych dziedzinach. Służymy im pomocą stale doskonaląc nasz warsztat pracy.

Wykaz książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Aktualności i ogłoszenia

Przypominamy wszystkim czytelnikom o terminowym zwrocie książek, można je wypożyczać na 1miesiąc. Umożliwiamy wypożyczanie książek na czas przerw świątecznych, ferii i wakacji. W razie konieczności termin wypożyczenia można przedłużyć na kolejny miesiąc zgłaszając ten fakt w bibliotece.

Zapraszamy do czytania nowości zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Zapraszamy do udziału w akcjach charytatywnych  organizowanych w bibliotece ZST w II sem. r. szk. 2017/2018:

ZBIÓRKA KORKÓW PLASTIKOWYCH / dla Stowarzyszenia na  Rzecz Osób Potrzebujących „Przytulisko”/

 

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 /zb. prowadzona przez UJ w Krakowie, zwycięskie szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody/

 

ZBIÓRKA MASKOTEK PLUSZOWYCH , ZABAWEK, ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PLASTYCZNYCH, GIER PLANSZOWYCH, PUZLI, itp.

/ dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chełmie/

 

Czytelnictwo w poszczególnych klasach na koniec r. szk. 2017/18

Najwięcej książek wypożyczyły klasy: 2 S – 343,  1 I – 286,  4 G – 245

Tygodniowy plan pracy

Nauczyciel Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Małgorzata Durko–Wojtaszak 10.00-16.00 7.30-13.30 10.00-16.00 9.00-16.00 7.30-12.30
Beata Mulsanowska 7.30 -14.00 9.30-16.00 7.30-14.00 7.30-11.30 9.30-16.00