Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych

im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też, tak ważna jest aktywność członków Samorządu Uczniowskiego i taką działalność najlepiej widać, patrząc na to, co udaje się realizować. Działalność Samorządu Uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty).

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Kinga Manaj

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Mateusz Łagowski

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego - Julia Przybylska

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego - Riccardo Spinali

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Barbara Kossak

Iwona Sobieszczuk

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ZST na rok szkolny 2019/2020

Z życia Samorządu Uczniowskiego ZST...

Dzień Chłopaka

wrzesień 2020r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

wrzesień 2020r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

czerwiec 2020r.

Dzień 25 czerwca 2020r. – Dzień Patrona Zespołu Szkół Technicznych

czerwiec 2020r.

Pożegnanie absolwentów ZST

kwiecień 2020r.

Dzień Kobiet w naszej szkole

marzec 2020r.

Samorząd Uczniowski i krwiodawcy pamiętali o prześladowanych

marzec 2020r.

Walentynki 2020

Spotkanie Opłatkowe 2019

galeria zdjęć

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZST w polskim Parlamencie

grudzień 2019r.