Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych

im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też, tak ważna jest aktywność członków Samorządu Uczniowskiego i taką działalność najlepiej widać, patrząc na to, co udaje się realizować. Działalność Samorządu Uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty).

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Kinga Manaj

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Mateusz Łagowski

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego - Julia Przybylska

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego - Riccardo Spinali

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Katarzyna Krzyżak-Knap

Jacek Wnętrzak

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ZST na rok szkolny 2019/2020

Z życia Samorządu Uczniowskiego ZST...

Włącz się w akcję IX Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera!

listopad 2019r.

Dzień Wszystkich Świętych

listopad 2019r.

#RazemNaŚwięta – Mikołajkowa Akcja Charytatywna „Misie TULIsie”

grudzień 2018r.

Walentynki

Samorząd Uczniowski

Mikołajkowa Akcja Charytatywna

grudzień 2016

Czym jest i jaki będzie SU 2016/ 2017?

Witam,

Kotylion na 11 listopada

listopad 2016

Harmonogram pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Technicznych 2016/2017

listopad 2016

Sprawozdanie z wyborów do Samorządu Uczniowskiego

październik 2016r.