Doradca zawodowy

Szkoła oferuje swoim uczniom pomoc z zakresu doradztwa zawodowego poprzez:

  • analizę swoich słabych i mocnych stron pod kątem umiejętności i predyspozycji zawodowych,

  • pomoc w zakresie diagnozowania preferencji zawodowych uczniów z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi – testy, kwestionariusze,

  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych przy autoprezentacji,

  • informacja na temat aktualnych trendów na rynku pracy,

  • informacje dotyczące możliwości kształcenia po ukończeniu szkoły średniej.

Szkolny doradca zawodowy realizuje poradnictwo zawodowe  w formie zajęć grupowych i porad indywidualnych.

Lucyna Sidoruk - doradca zawodowy

Godziny pracy