UROCZYSTE
ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO
KLAS MATURALNYCH
2017 – 2021 30 kwiet­nia czy­taj wię­cej… 2021

SPACER PO SZKOLE

Wybierz się w wir­tu­al­ną podróż po Zespo­le Szkól Technicznych

MINECRAFT – WIRTUALNA SZKOŁA

Mine­craft? Zobacz jak wyglą­da ZST ocza­mi gracza.

FILM PROMUJĄCY ZAWODY ZST

Obej­rzyj film przed­sta­wia­ją­cy kie­run­ki kształcenia