SPACER PO SZKOLE

Wybierz się w wir­tu­al­ną podróż po Zespo­le Szkól Technicznych

MINECRAFT – WIRTUALNA SZKOŁA

Mine­craft? Zobacz jak wyglą­da ZST ocza­mi gracza.

FILM PROMUJĄCY ZAWODY ZST

Obej­rzyj film przed­sta­wia­ją­cy kie­run­ki kształcenia

PROCEDURY COVID-19

obo­wią­zu­ją­ce od dnia 1 wrze­śnia 2022r.