Zuzan­na LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW
2019 – 2021
uczen­ni­ca kla­sy 3gi Izert
Patryk Wyga­dań­czuk uczeń kla­sy 4im  Kin­ga Dorosz uczen­ni­ca kla­sy 1g  Mate­usz Iwa­nisz­czuk uczeń kla­sy 4i  Przy­byl­ska Julia uczen­ni­ca kla­sy 3gi  Piotr Woj­cie­chow­ski uczeń kla­sy 3mmt  Bar­tosz Kaniew­ski uczeń kla­sy 4im  Kata­rzy­na Dzik uczen­ni­ca kla­sy 2gi  Kac­per Korze­niew­ski uczeń kla­sy 2pmt  Rado­sław Świ­der­ski uczeń kla­sy 2i  Zuzan­na Kloc uczen­ni­ca kla­sy 2gi  Rafał Sere­dow­ski uczeń kla­sy 4i  uczeń kla­sy 2pmt Adam Kuryś Rafał Sere­dow­ski uczeń kla­sy 4i  Alek­san­dra Pol­lum uczen­ni­ca kla­sy 2pmt Hubert Macu­le­wicz uczeń kla­sy 2pmt  Kac­per Krzow­ski uczeń kla­sy 2pmt  Miko­łaj Szo­ka­luk uczeń kla­sy 2kp 
2020
22
Gru
2020
18
Gru
2020
06
Gru