Nasza biblioteka

Kilka faktów z historii biblioteki ZST można odtworzyć na podstawie zachowanych dokumentów, takich jak: księgi inwentarzowe, dzienniki biblioteki szkolnej, kroniki szkolne, fotografie. Najstarszy wpis w księdze inwentarzowej pochodzi z dn.15 listopada 1948 r. (Adamczewski S., Bajka Polska w wieku oświecenia w wyborze)

        Biblioteka zmieniała lokalizację wraz  z siedzibą szkoły. Obecnie zajmuje dwa pomieszczenia na parterze budynku – czytelnię ICIM i wypożyczalnię,  gdzie znajduje się również punkt xero.

         Na przestrzeni kilku ostatnich lat pomieszczenia biblioteczne poddano gruntownej modernizacji, m.in. wymieniono podłogi, zakupiono nowe regały.

Księgozbiór główny biblioteki liczy ponad 23 tys. egzemplarzy i jest stale wzbogacany. Dostępny jest szeroki wybór kaset video oraz płyt CD i DVD
z różnych dziedzin.

Nauczyciele-bibliotekarze poza pracami typowo bibliotecznymi biorą udział w różnych działaniach na forum szkoły. Organizują: uroczystości szkolne, konkursy, wystawy książkowe, kiermasze podręczników, angażują uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, współpracują z nauczycielami przygotowując m.in. oprawę plastyczną różnych wydarzeń, prowadzą Kronikę Szkoły oraz Kronikę Patrona,  poszerzają wiedzę uczniów, wspierają maturzystów przygotowujących się do egzaminów.

         Z w/w form pracy na szczególną uwagę zasługuje organizowany co roku we wrześniu Kiermasz podręczników używanych. Uczniowie naszej szkoły mogą na miejscu sprzedać lub kupić podręczniki po przystępnej cenie.

         Dużym powodzeniem cieszą się również organizowane 2 razy w roku Kiermasze świąteczne, z których dochód przekazywany jest na cele charytatywne.

          Nasza biblioteka to miejsce przyjazne tym, którzy są zainteresowani czytaniem i poszerzaniem swojej wiedzy.

Przypominamy wszystkim czytelnikom o terminowym zwrocie książek, można je wypożyczać
na 1miesiąc.
W razie konieczności termin wypożyczenia można przedłużyć na kolejny miesiąc zgłaszając ten fakt
w bibliotece.

 Zapraszamy do udziału w akcjach charytatywnych  organizowanych w bibliotece ZST w II sem. r. szk. 2015/2016 :

ZBIÓRKA KORKÓW PLASTIKOWYCH / dla Stowarzyszenia
na  Rzecz Osób Potrzebujących „Przytulisko”/

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
/zb. prowadzona przez UJ w Krakowie, zwycięskie szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody/

ZBIÓRKA MASKOTEK PLUSZOWYCH , ZABAWEK, ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PLASTYCZNYCH, GIER PLANSZOWYCH, PUZLI, itp./ dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chełmie/

OKULARY dla AFRYKI – /korekcyjne, przeciwsłoneczne/

Tygodniowy plan pracy w bibliotece ZST.

Ranking czytelnictwa:

Średnia wypożyczeń dla czyt. aktywnych – 3,2

Średnia wypożyczeń dla ogółu – 1,7

Najwięcej książek wypożyczyły klasy: 4 Ig – 135, 4 Ia – 121, 4 Em -88,